Det är av yttersta vikt att man bara ger bort profilprodukter som man vet kommer till användning. En profilprodukt som krånglar, inte håller måttet eller som inte ha den minsta eftertanke bakom, bidrar istället till motsatt effekt.

Mottagaren är mycket viktig i detta sammanhang och man vill att personen som får produkten ska bli nöjd och glad över att få den. Tanken är också att vederbörande ska använda den så ofta som möjligt och inte låta den ligga och skräpa i en byrålåda. Detta kräver noga eftertanke och planering för att se till målgruppens bästa och dess behov. Tänk noga igenom era profilprodukter så att ni inte står där, glad i hågen med en kollektion av saker som inte kommer att få en nöjd ägare.

Profilprodukter ska inte vara påtagligt reklamfyllda utan snarare vara en introduktion till vad ert företag står för. Därför är det av största vikt att inkludera företagets värderingar och stil i produkten på ett diskret och smart sätt så att alla som betraktar produkten ska vilja stilla sin nyfikenhet eller efterfråga fler prylar från er. Tänk på att det inte bara är mottagaren som ska få upp ögonen för era produkter utan även de människor som råkar se produkten på gymmet eller under promenaden, på kontoret eller i kaféet. Låt era produkter sticka ut utan att bli alltför påtagliga och iögonfallande på ett negativt sätt.

En mottagare som får rätt profilprodukt till rätt tillfälle, kan ha mycket stor glädje av den och ju högre kvalité ni har på produkten, desto säkrare är det att mottagaren drar nytta av den och er varumärkesspridning blir ett faktum. Att ge bort en present till en person, vars behov redan är tillfredsställt är ingen bra idé. Man vill dessutom att produkten ska vara unik i sitt slag och att både tryck och form ska vara originella och snyggt utförda.