Vi har en ny hemsida på följande länk https://www.svenskakyrkan.se/stigtomta-vrena, uppdatera gärna era genvägar och länkar.